11. veebruaril tähistatakse igal pool üle Euroopa 112 päeva. Sel päeval on kõikide inimese kohustuseks pöörata tähelepanu nii enda kui ka teiste turvalisuse huvides ühtse hädaabi numbri olulisusele ning üldisele turvalisusele.

Haabersti Vaba Aja Keskuse noorsootöötajad koos Lääne-Harju politseijaoskonna ametnikega külastavad 9.-12. veebruaril lasteaedu, tutvustavad lastele politseitööd ning ühtse eriteenistuse telefoninumbri 112 olulisust ja viivad läbi aktiivseid mänge.

Lisaks korraldatakse 112 nädala raames joonistuskonkurss kõikidele Haabersti linnaosa lasteaedade vanemate rühmade lastele. Töö teemaks on joonistada ükskõik millise eriteenistuse autot, koera, ametnikku või neid kõiki korraga.

Igast lasteaiarühmast valivad kasvatajad välja 3 parimat tööd, mida Haabersti Vaba Aja Keskuse noorsootöötajatest koosnev žürii 13. veebruaril Haabersti noortekeskuses hindab. Kõikide lasteaedade parimatest joonistustest tehakse näitus, mis pannakse üles Haabersti Vaba Aja Keskusesse.

112 nädal kui ühisüritus Haabersti linnaosa lasteaedadega on osa projektist, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“.

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: